Een praktijkgeval is vaak de oorzaak om nog eens in de wet te graven. Zo bleek onlangs dat er nog altijd misverstanden zijn omtrent het auteursrecht van een website. Omdat het op o.a. de website van MissLegal perfect duidelijk wordt uitgelegd, citeer ik graag uit hun blog hierover:

De opdrachtnemer heeft het auteursrecht, tenzij…

Volgens de wet heeft een opdrachtnemer namelijk het auteursrecht op een werk dat voor een opdrachtgever is gemaakt. Dit is niet zo als er sprake is van een dienstverband. Alles dat een werknemer tijdens werktijd (voor werk) maakt, komt auteursrechtelijk aan een werkgever toe.

Auteursrecht overdracht

Spreek daarom met de websitebouwer af dat hij/zij zijn/haar auteursrechten op alle onderdelen van te bouwen website aan jou overdraagt. Zet deze afspraken op schrift en omschrijf goed wat wordt overgedragen. Wil de websitebouwer per se geen auteursrechten overdragen? Dan kun je ook – met een licentieovereenkomst – afspreken dat de websitebouwer toestemming verleent bepaalde handelingen met betrekking tot de website te verrichten, die op grond van het auteursrecht zonder licentie verboden zouden zijn.  Spreek in ieder geval af dat je de website mag aanpassen qua ontwerp en teksten, en dat de licentie eeuwigdurend, niet onopzegbaar en onontbindbaar is.

Inbreuk op andermans auteursrecht door websitebouwer

Het kan voorkomen dat een websitebouwer bij het bouwen een ontwerp of afbeelding van een ander gebruikt, waardoor inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht. In principe is de websitehouder (jij dus) daar aansprakelijk voor. Spreek daarom ook af dat de websitebouwer garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op andermans intellectuele eigendomsrechten. Doet hij dat wel, dan is hij zelf aansprakelijk.

Om het zelf wél netjes te doen: Ik citeer uit een andere blog van MissLegal:

Bronvermelding

Het auteursrecht kent uitzonderingen. Op sommige teksten rust auteursrecht, maar de tekst kan door de uitzonderingen toch – zonder toestemming – worden overgenomen. Zo mag je altijd citeren uit de tekst van een ander, mits het citaat niet de hele tekst bevat en je uiteraard de bron vermeldt. Ook mag je een tekst overnemen als je deze alleen voor jezelf gebruikt, en hiermee geen commerciële doeleinden hebt.

Hoe zit het dan bij SoPressed?

Zodra een website volledig is betaald, doe ik afstand van het auteursrecht, de voor jou gemaakte code en alle bronbestanden.
Voor Premiumproducten (waarop ik licenties aanschaf) betaal je jaarlijks een bijdrage voor gebruik, bij SoComfort of SoCherish abonnement is dit inbegrepen.

Betaal je in termijnen of heb je een startersaanbod gehad?

Dan is de website nog niet betaald terwijl hij wel online is. In dat geval blijft het auteursrecht bij SoPressed totdat hier schriftelijk afstand van is gedaan.
Een startersaanbod of speciale offerte heeft een looptijd van minimaal 2 jaar en een lager starttarief voor je website.  Wil je dit beëindigen dan kijken we naar de oorzaak:

 • Is je bedrijf zo snel gegroeid dat de dienstverlening van SoPressed niet meer goed aansluit?
  Mooi.
  Gefeliciteerd met je succes! Ik hoop dat je website hier onderdeel van was!
  Wil je de termijn niet “uitzitten” en toch per direct opzeggen? Dat kan: als je alsnog de normale startprijs voor je website betaalt. (Of indien dit voor jou voordeliger is: de resterende maandbedragen van je abonnement) De website met alle inhoud die voor jou digitaal werd gemaakt is meteen na deze eindafrekening voor jou. SoPressed zal er alles aan doen om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen. Licenties en premium producten zijn niet inbegrepen maar kun je met een mooie korting aanschaffen.
 • Is je bedrijf niet van de grond gekomen en ben je genoodzaakt te stoppen?
  Zonde.
  Dat is al erg genoeg. In zo’n geval teken je een verklaring dat je afstand doet van de domeinnaam, de website en de gehele inhoud. Jij hebt het immers niet meer nodig.  Wij kunnen jouw domein en/of website misschien aanpassen voor een ander en doorverkopen.  De opzegtermijn (zie module 05) is 3 maanden, uit coulance kan worden afgeweken. De resterende periode hoef je niet meer te betalen. Zien wij later (delen) van de  door SoPressed digitaal gemaakte inhoud elders terug dan ontvang je alsnog een nota voor het restantbedrag.
 • Wil je het onderhoud bij nader inzien zelf gaan doen of door een derde laten doen?
  Dat kan altijd. Niets veranderlijker dan de mens
  De opzegtermijn bedraagt 3 maanden, opzeggen is dus mogelijk op zijn vroegst 3 maanden voor het einde van de in de offerte afgesproken periode. (zie ICT Voorwaarden Module 05 artikel 8)
  Na opzegging en volledige betaling ontvang je de website en alle voor jou digitaal gemaakte inhoud. Licenties en premium producten zijn niet inbegrepen maar kun je met een mooie korting aanschaffen.

Kortom: als je van de korting gebruikt maakt zit je nooit langer vast dan 2 jaar. Als ik ergens géén zin in heb zijn het discussies met klanten over opzegtermijnen, facturen en rechten. Een ieder is altijd vrij om te gaan. Maar maak s.v.p. geen misbruik van de ruimte die SoPressed juist aan starters en mensen met kleine beurs wil bieden. Dan wordt de onrecht-tijger wakker en dat is voor ons allebei niet bepaald leuk…

De gebruiksrechten van de website en voor jou digitaal gemaakte inhoud staat trouwens ook keurig omschreven in artikel 6 van de Module Algemeen.

Auteursrecht, je kunt er boeken over schrijven, ik hoop dat je de kwestie m.b.t. websites nu beter begrijpt.
Geen trucjes bij SoPressed: 100% jouw site.

 

 

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly